Κύκλος Euler

Τα μέσα των πλευρών-Τα ίχνη των υψών-Τα μέσα των αποστάσεων ορθοκέντρου κορυφών, βρίσκονται επάνω στον ίδιο κύκλο (ομοκυκλικά).

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Βαγγέλης Ψύχας, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra