ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Μετακινήστε τα σημεία που είναι σημειωμένα με "ο"

Βαγγέλης Ψύχας, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra